Onze organisatie

De BUtgb vzw wordt gedragen door de collectiviteit van alle belangrijke actoren in de Belgische bouw en de onpartijdigheid van de uitvoerende instellingen, die gezamelijk opereren.

De structuur van de organisatie kan onderverdeeld worden in:

  • Een beleidsstructuur, bestaande uit de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en 2 adviserende commissies, nl. de Adviescommissie en de Coördinatiecommissie. De Kwaliteitscommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Coördinatiecommissie.
  • De organisatiestructuur, bestaande uit het Directiecomité, het Administratief Secretariaat en een aantal ondersteunende diensten en de Technische Coördinatiebureaus.
  • De uitvoerende structuur, bestaande uit een geheel van samenwerkende Goedkeurings- en Certificatie-operatoren.

De taken en verantwoordelijkheden alsook de samenstelling en werking van de organen van de BUtgb zijn terug te vinden in de statuten van de organisatie en in het Algemeen Reglement.

Leden van de organisatie

Effectieve leden, nl. deze die de vzw hebben opgericht, of die na de oprichting door de Algemene Vergadering als dusdanig zijn aanvaard op basis van de in de Statuten opgenomen voorwaarden.

Butgb-ubatc Members

Toegetreden ledenzijn organisaties, die een beperkt belang hebben bij het bestaan, de activiteiten en de werking van de BUtgb vzw, of die om bepaalde redenen verkiezen geen effectief lid te worden.

Goedkeurings- en certificatieoperatoren

Er zijn zowel Goedkeuringsoperatoren en Certificatieoperatoren als operators die deze twee functies combineren.

  • Goedkeuringsoperatoreninstalleren en beheren structuren volgens de regels die opgesteld werden onder toezicht van de BUtgb. Dit zijn representatieve commissies van deskundigen van belanghebbende partijen, de Gespecialiseerde Groepen, en interne commissies van operationele experts, de Uitvoerende Bureaus. De adviezen van de groepen zijn in het algemeen bindend voor beslissingen over de goedkeuring en de inhoud van leidraden en specificaties.
  • Certificatieoperatorenzijn verplicht geaccrediteerd voor hun werk, op basis van internationale accreditatieregels, en passen alleen schema’s toe waarvan het concept door de BUtgb werd aanvaard. Certificatieoperatoren zijn verantwoordelijk voor de implementatie van Adviesraden, Certificatieradenen Certificatiecomités.

Operatoren kunnen onderaannemers gebruiken die erkend zijn door BUtgb. Ze zijn doorgaans en bij voorkeur geaccrediteerd. De Goedkeuringsoperatoren vormen de Uitvoerende bureaus, samengesteld uit deskundigen die onafhankelijk en onpartijdig werken. Deze deskundigen kunnen afkomstig zijn van gewone leden of van gespecialiseerde instanties. Goedkeuringsoperatoren kunnen een (ad hoc) commissie van deskundigen uit de Belgische bouwsector inschakelen om hen te ondersteunen bij het opstellen van een evaluatieplan wanneer het onderwerp van een aanvraag, of een deel daarvan een sterk innovatief karakter heeft. Goedkeuringsoperatoren stellen de werkingsregels van een dergelijke commissie vast.

Alle elementen met betrekking tot een aanvraag moeten als vertrouwelijk worden beschouwd.

De taak binnen de organisatie, de bekwaamheid, de samenstelling, de aanwijzing van leden en de werkwijze van de operatoren en gespecialiseerde groepen worden in de statuten en in het huishoudelijk reglement bepaald. Voor Gespecialiseerde Groepen wordt een Huishoudelijk Reglement opgesteld, dat eventueel door de Goedkeuringsoperatoren kan worden aangevuld. De taak binnen de organisatie, de competenties, de samenstelling, de aanwijzing van de leden van de Uitvoerende bureaus, Adviescommissies, Certificatiecomités en Certificatiecommissies staan ​​beschreven in het Organisatiehandboek.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar boven

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Feedback & Support

Vind wat u zoekt
.

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Feedback & Steun

Report a bug

Een bug melden

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feature Request

Feature Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.