Het Verenigd Koninkrijk heeft de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten

Het Verenigd Koninkrijk heeft de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten

Sinds 1 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten.

Als gevolg hiervan zal het Verenigd Koninkrijk niet langer profiteren van het beginsel van vrij verkeer van goederen op de interne markt van de EU.

Zelfs met de nieuwe handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK zullen fabrikanten met nieuwe handelsbelemmeringen worden geconfronteerd.

 

Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat dit document correct en up-to-date is, heeft het niet de bedoeling juridisch advies te geven of om een volledige, diepgaande weergave van de wet te zijn. Wij raden de lezers ten zeerste aan om te verwijzen naar de regelgeving zelf, die altijd prevaleert boven de informatie die wij kunnen bieden.

De BUtgb staat in nauw contact met zijn Britse collega’s om ervoor te zorgen dat de BUtgb in staat is om fabrikanten te helpen bij het op de markt brengen van producten in de EU en het Verenigd Koninkrijk.

 

Meer over het vertrek van het VK uit de interne markt van de EU en de douane-unie

Volgens de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord kunnen goederen die vóór het einde van de overgangsperiode (31 december 2020) rechtmatig op de EU-markt werden gebracht, blijven circuleren totdat ze hun eindgebruiker bereiken, ongeacht of ze zich in het VK of de EU bevinden, op voorwaarde dat deze producten:

  • vallen onder een geharmoniseerde Europese norm, die hetzelfde is als een in het VK aangewezen norm (zie hieronder)
  • zijn voorzien van CE-markering
  • vergezeld zijn van een prestatieverklaring van de fabrikant
  • zijn beoordeeld door een door de EU erkende aangemelde instantie, in gevallen waarin beoordeling door een derde partij vereist is.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de Construction Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020 van toepassing. De Britse regelgeving lijkt sterk op Verordening (EU) 305/2011 (CPR), maar is van toepassing op de Britse interne markt.

Raadpleeg Construction Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020

Voor het VK zijn alle bestaande geharmoniseerde Europese normen in het VK ‘aangewezen normen’ geworden. Dit betekent dat onmiddellijk na het einde van de overgangsperiode (31 december 2020) de geharmoniseerde Europese normen en door het VK aangewezen normen identiek waren. Als de wettelijke vereisten veranderen, zullen er verschillen in normen verschijnen. Voor zover wij hebben kunnen controleren, komen deze normen overeen met de meest recente lijst van geharmoniseerde EU-normen.

Raadpleeg de lijst met in het VK aangewezen standaarden, gepubliceerd op 18 december 2020

Voor fabrikanten van bouwproducten is het belangrijk om te kunnen voorspellen wat er met productnormen gaat gebeuren. Zal het VK haar eigen normen ontwikkelen of zal het VK Europese normen blijven gebruiken en voor hoelang? De handelsovereenkomst tussen de EU en het VK bevat dit soort details niet, dus dit is iets dat later zal worden besproken.

 

BSI’s lidmaatschap van CEN

BSI blijft lid van CEN tot eind 2021. Vanaf 1 juli 2020 is BSI echter een ‘niet-EER-lid’ van CEN geworden. Dit heeft invloed op enkele specifieke stemsituaties. Bij de soorten stemmen die zijn opgesomd in subclausule 6.1.4 van CEN / CENELEC intern reglement deel 2 (bv. Nieuwe of gewijzigde Europese normen), worden gewogen stemmen toegepast. In de eerste fase worden de stemmen van alle leden geteld en wordt het voorstel aangenomen als aan de gewogen stemcriteria is voldaan. Er zijn in deze fase geen wijzigingen met betrekking tot BSI; de weging van BSI blijft hetzelfde. Als het voorstel echter niet in de eerste fase wordt aangenomen, worden de stemmen van alleen de EER-landen apart geteld. In deze situatie wordt de stem van BSI niet meegeteld.

Als het voorstel dus door fase 1 komt, zijn alle leden verplicht het uit te voeren, ook BSI. Als het voorstel niet in fase 1 aanvaard wordt, maar wel in fase 2, zijn alle EER-leden verplicht het uit te voeren, samen met alle niet-EER-leden die positief hebben gestemd. Dit betekent dat als BSI negatief zou stemmen, het niet verplicht zou zijn om het besluit uit te voeren. Als BSI positief zou stemmen, zou het verplicht zijn om het besluit uit te voeren. Als het voorstel fase 2 niet haalt, is er geen verdere actie.

Deze post delen

Meer te ontdekken

Nieuws

Publicatie van goedkeuringsteksten voor funderingspalen

Er werd een nieuw schema gelanceerd voor de technische goedkeuring van funderingspalen met certificatie. Hiertoe is een samenwerking opgezet tussen de goedkeuringsoperatoren SECO en Buildwise, de certificatieoperator BCCA en onafhankelijke deskundigen op het gebied van funderingspalen. De ontwikkeling van dit schema werd op verzoek van de sector zelf in gang gezet.

Nieuws

Aanpassing van het reglement m.b.t. het gebruik en het toezicht op het ATG-beeldmerk

Hergebruik in de bouwsector zal steeds belangrijker worden. Voor handelsmerken op hergebruikte bouwproducten geldt het principe van “Trademark exhaustion”, d.w.z. de verkoop van gebruikte goederen is toegestaan en de bestaande handelsmerken moeten niet worden gewijzigd of verwijderd wanneer het product na het eerste gebruik opnieuw te koop wordt aangeboden.
Om de belangen van de rechtmatige gebruikers van het ATG-beeldmerk, d.w.z. de houders van technische goedkeuringen, te beschermen, heeft de raad van bestuur van de BUtgb verduidelijkt dat het ATG-beeldmerk niet mag worden gebruikt door entiteiten die hergebruikte producten op de markt brengen waarvoor een technische goedkeuring werd afgeleverd vóór het eerste gebruik van de producten.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar boven

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Feedback & Support

Vind wat u zoekt
.

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Feedback & Steun

Report a bug

Een bug melden

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feature Request

Feature Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.