Technische Goedkeuring

In dienst van de kwaliteit in de bouw

Technische Goedkeuringen (ATG) betreffen unieke, innovatieve en complexe producten en systemen en hebben als doel de Belgische bouwsector in te lichten over de gebruiksgeschiktheid voor de beoogde toepassing van het bouwproduct of het systeem waarbinnen het product wordt gebruikt, over het feit dat het in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en dat het kan worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische regels der kunst en zonder onnodige risico’s.
Producten die vallen onder een technische goedkeuring worden steeds gecertificeerd om ervoor te zorgen dat het product vermeld in de tekst van de technische goedkeuring overeenstemt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht.

Inzetten op innovatie

Groot of klein, innovaties kunnen een grote impact hebben op het competitiever maken van de sector, maar we willen niet dat bouwplaatsen een real-time lab zijn voor het testen van nieuwe ideeën. De bouwsector heeft ondersteuning nodig om innovaties met vertrouwen toe te passen. De BUtgb ondersteunt de actoren in de bouw door de ontwikkeling van innovaties, hun toegang tot de markt en hun aanvaarding door gebruikers te bevorderen.
De technische goedkeuring is namelijk voornamelijk gericht op producten die niet traditioneel zijn, die worden gebruikt in systemen die niet traditioneel zijn of die worden geïnstalleerd, uitgevoerd, ingebouwd of gemonteerd met behulp van technieken of apparatuur die niet traditioneel zijn.

Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van innovatieve producten vergroten

Technische goedkeuringen zijn een zichtbaar middel om een product op de markt te onderscheiden en zijn bedoeld om bestekschrijvers, architecten en ontwerpers en installateurs en monteurs vertrouwen te geven.

Verbetering van het algemene kwaliteitsniveau en de prestaties in de bouw

Iedere bouwheer streeft hetzelfde doel na: dat zijn investering voldoet aan de verwachte prestaties en dat deze duurzaam is. Hiervoor wil hij samenwerken met competente en betrouwbare partners (architecten, ontwerpers en aannemers) en producten en systemen gebruiken met de verwachte prestaties, zodat het bouwwerk waarin ze geïntegreerd zijn voldoende stabiel is, veiligheid biedt in geval van brand, hygiënisch en gebruiksveilig is, voldoende akoestisch en thermisch comfort biedt, dat het duurzaam is, de minste (negatieve) impact heeft op het milieu en dat het een zekere esthetische kwaliteit bezit.

De technische goedkeuring wordt afgegeven op basis van een grondig analytisch onderzoek door deskundigen op basis van een documentstudie, een evaluatie door proeven of verificatie door berekeningen, bezoeken op bouwplaatsen, een evaluatie van referenties, audits of elke andere passende verificatie waarbij aandacht wordt besteed aan alle elementen die van invloed zijn op de naleving van de regelgeving en die de geschiktheid voor gebruik beïnvloeden.

De verschillende soorten technische goedkeuringen

Om in te spelen op de specifieke behoeften van de belanghebbenden in de sector heeft de BUtgb in de loop der tijd verschillende vormen van technische goedkeuringen ontwikkeld:

ATG/H

Technische productgoedkeuring
De Technische productgoedkeuring is een specificatie die het materiaal, het product of de kit identificeert en de eigenschappen en prestaties ervan presenteert, zonder de gebruiksgeschiktheid voor het beoogde gebruik te bepalen.
Over het algemeen zijn dit materialen, producten of kits die in verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt of producten waarvoor geen speciale eisen gelden voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn.
Productgoedkeuring gaat altijd gepaard met verplichte certificering van de eigenschappen van het materiaal, product of kit.

ATG/S

Technische goedkeuring voor houtbehandelingsinstallaties
Dit is een gunstige beoordeling voor een bedrijf dat een houtverwerkingsinstallatie exploiteert voor het uitvoeren van conserveringsbehandelingen met producten waarvoor een technische goedkeuring ATG is afgeleverd.
De technische goedkeuring is gekoppeld aan certificatie van het proces en het station.

ATG/M

Attestering van geschiktheid voor gebruik voor wegmarkering
De producten die in België gebruikt worden voor de realisatie van wegmarkeringen zijn betreffende de basisproducten van de markering het onderwerp van een ATG technische goedkeuring met certificatie of, voor de beregeningsproducten, van een CE-markering aangevuld met een BENOR-markering.
Naast de eisen die aan deze basisproducten worden gesteld, moeten de markeringen, eenmaal aangebracht door een aannemer, tijdens de garantieperiode echter ook aan prestatie-eisen voldoen.
Aangezien het gedrag van de markeringen tijdens hun levensduur op de weg sterk afhankelijk is van de gebruiksomstandigheden en de mogelijke combinaties tussen de verschillende bestanddelen (basisproduct en beregeningsproduct), is het noodzakelijk om de duurzaamheid van de prestaties van markeringssystemen te beoordelen.
Het attest van geschiktheid voor gebruik vormt daarom een gunstige beoordeling van de duurzaamheid van de prestaties van een markeringssysteem.
Het attest van geschiktheid voor gebruik en de classificatie zijn gebaseerd op een testprogramma op de weg uitgevoerd in overeenstemming met de procedures beschreven in de Goedkeuringsgids G0025 "Markeringssystemen – Homologatiewerf op de weg" en de normen NBN EN 1824 en NBN EN 1436.

ATG/E

Energiekarakterisering
De ATG-E heeft tot doel producten en systemen te karakteriseren in het kader van innovatieve bouwconcepten of innovatieve technologieën, die gebruikt kunnen worden in het kader van regionale regelgeving met betrekking tot de implementatie van Europese Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen.
De ATG-E beperkt zich tot de karakterisering in termen van energetische aspecten, behandelt geen ander technisch kenmerk en drukt zich niet uit over de specifieke of algemene gebruiksgeschiktheid voor het beoogde gebruik.
Als onderdeel van het kwaliteitstoezicht van de ATG-E zal een regelmatige productiecontrole van de relevante energie-eigenschappen van de componenten worden georganiseerd door de fabrikant, aangevuld met extern toezicht door een door de UBAtc aangewezen certificatie-instelling.

ATG/D

Technische goedkeuring voor de curatieve behandeling van hout
Dit is een gunstige beoordeling voor een bedrijf dat curatieve behandelingen toepast in gebouwen, die een duurzame oplossing bieden voor houten constructies die biologische achteruitgang ondergaan, hetzij door larven van xylofage insecten (D1-processen), hetzij door schimmels in hout (D2-processen).
De genezende behandelingen, eventueel aangevuld met sanitaire maatregelen en/of stabiliteitsversterking, moeten een preventieve bescherming vormen tegen een nieuwe biologische aantasting van het behandelde hout.
Een Technische Goedkeuring wordt slechts afgeleverd als de curatieve behandelingen worden uitgevoerd met producten waarvoor een ATG is afgeleverd.

BENOR/ATG

Technische goedkeuring gekoppeld aan BENOR-certificering
Er zijn enkele gevallen waarin het opportuun werd geacht om zowel met het ATG-keurmerk als de BENOR-licentie te werken voor één productfamilie (bv. Branddeuren en leien). Dit geeft over het algemeen aan dat sommige aspecten betrekking hebben op normen, terwijl andere niet gestandaardiseerd zijn.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar boven

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Feedback & Support

Vind wat u zoekt
.

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Feedback & Steun

Report a bug

Een bug melden

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feature Request

Feature Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.