Europese Technische Beoordeling

De weg naar de prestatieverklaring en CE-markering

Als u uw product in een of meer lidstaten van de Europese Unie op de markt wilt brengen, kan het verstandig zijn om een Europese Technische Beoordeling, ETA, te bekomen. Met een ETA voor uw product kunt u een prestatieverklaring (de ‘DoP’) voor uw product opstellen en de CE-markering aanbrengen. Het aanvragen van een ETA is vooral relevant als uw product innovatief of uniek is of als uw bouwproduct of systeem complex is.

De Europese Technische Beoordeling

De Europese Technische Beoordeling, ETA, is een wettelijk instrument in het leven geroepen door de Europese Bouwproductenverordening (Verordening (EU) nr. 305/2011). Het is een alternatieve weg voor fabrikanten om het recht te verkrijgen om een prestatieverklaring op te stellen en ter beschikking te stellen, hetgeen de fabrikant toelaat om de CE-markering aan te brengen op zijn product. Indien voorzien van de CE-markering mag het product verspreid worden op de interne markt van de Europese Unie. Kortom, de Europese Technische Beoordeling verleent toegang tot de Europese markt.
Eens een Europese Technische Beoordeling, ETA, werd afgeleverd, moet de fabrikant aantonen dat de producten die in de handel worden gebracht, overeenkomen met de ETA. Hoe dit moet gebeuren, hangt af van het op het product toepasselijke conformiteitsbeoordelingssysteem. Het kan gaan om een zelfcontrole, maar ook om een certificatie door een aangemelde instantie.
Een Europese Technische Beoordeling, ETA, kan enkel worden aangevraagd indien het product (nog) niet onder een Europese geharmoniseerde norm valt. Europese Technische Beoordelingen, ETA, betreffen producten die afwijken van de werkingssfeer van de Europese geharmoniseerde normen.
Het aanvragen van een ETA is een vrijwillig initiatief van de aanvrager. Er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Europese Technische Beoordeling, ETA.
De Europese Technische Beoordeling, ETA, is een middel om zich toegang te verschaffen tot alle landen van de Europese Unie, maar biedt geen garantie dat de gebruikers in die landen voldoende informatie en vertrouwen zullen hebben om uw product te gebruiken.

Wat moet geweten zijn bij het aanvragen van een Europese technische beoordeling

Bij het aanvragen van een Europese Technische Beoordeling is het belangrijk voor de aanvrager om te weten:

  • Waar het product wordt gemaakt, of de producteigenschappen en -prestaties worden gecontroleerd door een productiecontrolesysteem in de fabriek en of de aanvrager de BUtgb-operatoren toegang kan verlenen tot de productiefaciliteiten
  • Van welke materialen of componenten het product gemaakt is
  • Hoe het product moet worden geïnstalleerd, geïncorporeerd, uitgevoerd of gemonteerd en of er voor het installeren, incorporeren, uitvoeren of monteren van het product andere producten (die mogelijks door andere leveranciers in de handel worden gebracht) nodig zijn

De Europese Technische Beoordeling betreft het product zoals het in de handel wordt gebracht. Dit verklaart waarom de informatie over de installatie, incorporatie, uitvoering of montage en ontwerp minder uitgebreid kan zijn.

Europese Beoordelingsdocumenten

De Europese beoordelingsdocumenten (EAD – European Assessment Document) zijn beschikbaar op de website van EOTA (European Organization for Technical Assessment).

De Europese Technische Beoordeling moet onderhouden worden

Het BUtgb reglement bepaalt dat voor Europese technische beoordelingen, uitgegeven door BUtgb, de ETB-houder de BUtgb onmiddellijk moet informeren wanneer:

  • de inhoud van het uitgegeven Europese technische beoordeling niet langer overeenstemt met het product-type.
  • het onderwerp van de Europese technische beoordeling niet langer voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen en/of dat het product niet meer voldoet aan de bepalingen van de Europese technische beoordeling

Bijgevolg kan de BUtgb de Europese technische beoordelingstekst van de BUtgb website verwijderen en de Europese technische beoordeling beschouwen als zijnde ingetrokken door de ETA-houder.
Tenzij de ETB-houder verzoekt de publicatie op de BUtgb website voort te zetten, zal de BUtgb ETB-teksten van de lijst van uitgegeven Europese technische beoordelingen verwijderen 5 jaar na het uitgeven ervan.

Waar kan je een Europese Technische Beoordeling gebruiken?

De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, van kracht sinds 1 januari 1994, omvat alle harmonisatiewetgeving van de Unie, waaronder de Bouwproductenverordening.
Een Europese Technische Beoordeling is daarom van toepassing in

  • de lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden; en
  • de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

De bilaterale handel in producten tussen de Europese Unie en Monaco, San Marino en Andorra verloopt volgens douane-unieovereenkomsten: Monaco heeft een douane-unie met Frankrijk en behoort tot het douanegebied van de Europese Unie; San Marino en Andorra hebben allebei een douane-unieovereenkomst met de Europese Unie. Turkije en de Europese Unie hebben in 1995 een douane-unie ingesteld. In 2006 heeft de Associatieraad Europese Unie – Turkije een besluit goedgekeurd waarin de Turkse aangemelde instanties worden aangewezen en de door deze instanties in Turkije afgegeven testverslagen en getuigschriften worden erkend. De partijen hebben verklaringen ondertekend, waarin wordt bevestigd dat de Turkse wetgeving voor een aantal nieuweaanpak-richtlijnen en –verordeningen, waaronder de Bouwproductenverordening, gelijkwaardig is aan die van de Europese Unie. De met Zwitserland gesloten wederzijdse erkenningsregeling, die op 1 juni 2002 in werking is getreden, is een omvangrijke overeenkomst gebaseerd op de gelijkwaardigheid van de Zwitserse en de EU-wetgeving, waardoor ook de Bouwproductenverordening in Zwitserland geldt.

Wat met Canada?

Alle producten die in de Europese Unie worden ingevoerd en op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan de technische voorschriften van de Europese Unie, ongeacht de preferentiële handelsregelingen of handelsovereenkomsten van de Europese Unie met derde landen. De Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (CETA), die gedeeltelijk in werking trad op 21 september 2017, voorziet daarom niet in een automatische gelijkwaardigheid van technische voorschriften. Bouwproducten die op de Europese markt worden gebracht, moeten voldoen aan de Europese vereisten, net zoals producten die op de Canadese markt worden verkocht, aan de Canadese vereisten moeten voldoen. Het CETA-protocol maakt het echter mogelijk dat aangewezen Europese certificatieinstanties certificeren op Canadese vereisten en aangewezen Canadese certificatieinstanties (aangemelde instanties) beoordelen voor Europese. Kortom, een Europese Technische Beoordeling is niet geldig in Canada.

Wat met het Verenigd Koninkrijk?

De situatie n.a.v. het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt voor een complexe situatie. Daarom hebben we hieraan bijzondere aandacht besteed in onderstaande artikelen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten

Sinds 1 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten.Als gevolg hiervan zal het Verenigd Koninkrijk niet langer profiteren van het beginsel van vrij verkeer van goederen op de interne markt van de EU.Zelfs met de nieuwe handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK zullen fabrikanten met nieuwe handelsbelemmeringen worden geconfronteerd.

Gevolgen van het vertrek van het VK uit de interne markt van de EU en de douane-unie voor de conformiteitsmarkering van bouwproducten

Sinds de afloop van de overgangsperiode op 31/12/2020 zijn er drie verschillende productmerken die fabrikanten, en anderen in de toeleveringsketen, mogelijk moeten aanbrengen. The rules governing these marks will depend on where the product is intended to be used...

Wist je ook?

Het Verdrag en de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie en ook Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Martin, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden.
De wetgeving is echter niet van toepassing op de Faeröer, Groenland, Akrotiri en Dhekelia, noch op die landen en gebieden overzee die met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland bijzondere betrekkingen onderhouden, zoals Gibraltar.
De harmonisatiewetgeving van de Unie is niet van toepassing op landen en gebieden overzee, met name: Nieuw-Caledonië en onderhorigheden, Frans-Polynesië, Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden, Wallis en Futuna, Saint-Pierre en Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Caraïbisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius), Anguilla, Kaaimaneilanden, Falklandeilanden, Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden, Montserrat, Pitcairneilanden, Sint-Helena en onderhorigheden, Brits Antarctica, Brits Indische Oceaanterritorium, Turks- en Caicoseilanden, Britse Maagdeneilanden, Bermuda.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar boven

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Feedback & Support

Vind wat u zoekt
.

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Feedback & Steun

Report a bug

Een bug melden

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feature Request

Feature Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.