Publicatie van goedkeuringsteksten voor funderingspalen

Er werd een nieuw schema gelanceerd voor de technische goedkeuring van funderingspalen met certificatie. Hiertoe is een samenwerking opgezet tussen de goedkeuringsoperatoren SECO en Buildwise, de certificatieoperator BCCA en onafhankelijke deskundigen op het gebied van funderingspalen. De ontwikkeling van dit schema werd op verzoek van de sector zelf in gang gezet.

Situatie tot nu toe

In België dient de berekening van het theoretische draagvermogen van funderingspalen gebaseerd te worden op de bepalingen van NBN EN 1997-1, de Belgische Bijlage (ANB) bij dat document en, tot voor kort, de Buildwise Dimensioneringsmethodes Nr. 12 en 19. In deze Dimensioneringsmethodes is het gebruik van bepaalde gunstige factoren (installatiefactor, modelfactor, veiligheidsfactor) gekoppeld aan de aanwezigheid van een kwaliteitssysteem, het voldoen aan door Buildwise gepubliceerde informatiebladen en het uitvoeren van geïnstrumenteerde paalproeven.

Nieuwe ontwikkeling: ATG met certificatie

Het voldoen aan deze kwaliteitsvoorwaarden werd echter niet geverifieerd door een onafhankelijke derde partij. Deze mogelijkheid is nu geïntegreerd in het nieuwe document “Buildwise Dimensioneringsmethode Nr. 20” door het gebruik van Technische goedkeuringen (ATG) met certificatie.
Deze wijzigingen hebben een onmiddellijke impact op het ontwerp van grondverdringende schroefpalen, CFA-palen en micropalen, maar in de toekomst ook op andere funderings- en verankeringssystemen. Om marktverstoring zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen om alle verzoeken gegroepeerd naar type te behandelen en tegelijkertijd te publiceren. In de 1ste fase werd gewerkt aan grondverdringende schroefpalen.

Initieel onderzoek

Het initiële proces voor het verkrijgen van een ATG met certificatie bestaat uit twee delen: de technische goedkeuring en een certificatieluik.
De technische goedkeuring heeft betrekking op de technische vereisten van het product in het beoogde toepassingsgebied. Bij certificatie wordt het kwaliteitssysteem geauditeerd om te beoordelen of de producent de kwaliteit continu kan waarborgen.
Om de gelijkwaardigheid tussen alle dossiers te garanderen, werden een BUtgb Technische Goedkeuringsleidraad en een BCCA Toepassingsreglement voor certificatie (TRA) opgesteld.
Voor alle ingediende dossiers werd een initieel onderzoek uitgevoerd:

  • De gehanteerde rekenmethodiek (volgens Buildwise Dimensioneringsmethode Nr. 20) werd geverifieerd via een referentieberekening (Benchmark).
  • Om de verbeterde coëfficiënten te kunnen rechtvaardigen, kon de producent ook geïnstrumenteerde paalproeven aanbrengen. Deze proefdata werden geanalyseerd om na te gaan of ze voldoen aan de eisen volgens de BUtgb Technische Goedkeuringsleidraad.
  • Deze proefdata werden geanalyseerd om na te gaan of ze voldoen aan de eisen volgens de BUtgb Technische Goedkeuringsleidraad.
  • Het kwaliteitssysteem van de producent werd geauditeerd, waarna eventuele opmerkingen verder opgevolgd werden met een actieplan.

Publicatie

In navolging van de hierboven beschreven evaluatie – op basis van de regels beschreven in de BUtgb Technische Goedkeuringsleidraad en de TRA – zijn nu 12 ATG-dossiers (grondverdringende schroefpalen) van 8 verschillende producenten goedgekeurd en als tekst gepubliceerd op 02/05/2023.
De opvolgingsfase van deze dossiers start nu audits, technische controles en controles op de bouwplaats.

Informatie-event

Op 25/5/2023 organiseerde de sector, vertegenwoordigd door de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG), BCCA, Buildwise, SECO en ABEF een infosessie om toelichting te geven bij het ATG-kader en de implicaties voor het ontwerp, vanuit het oogpunt van opdrachtgevers, studiebureaus, algemene aannemers en aannemers diepfunderingen.

Meer informatie

De ATG-teksten zijn te raadplegen op de BUtgb-website: funderingspalen – BUtgB-UBAtc

De Buildwise Dimensioning methode Nr. 20 kan geraadpleegd worden op de Buildwise website: Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België volgens de NBN EN 1997-1 ANB. Deel 1: het grondmechanische ontwerp in de uiterste grenstoestand (UGT) van axiaal belaste funderingspalen en micropalen op basis van statische sonderingen (CPT’s). (buildwise.be)

Deze post delen

Meer te ontdekken

Nieuws

PROCERTUS, een nieuwe naam binnen de BUtgb

Vanaf 1 april 2024 treedt PROCERTUS op als nieuwe operator van de BUtgb. Nieuw, maar toch niet helemaal nieuw, want PROCERTUS is ontstaan uit de fusie van de drie afzonderlijke vzw’s BE-CERT, PROBETON en OCAB-OCBS, elk reeds wel bekende operatoren van de BUtgb binnen hun specifieke sectoren…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar boven

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Feedback & Support

Vind wat u zoekt
.

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Feedback & Steun

Report a bug

Een bug melden

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feature Request

Feature Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.