21ste Isolatiedag

De 21ste Isolatiedag wordt niet georganiseerd als een conferentie, maar als een reeks IEnet-webinars, georganiseerd op vier woensdagen, startend op 24 februari 2021 om 15.30 uur.

De BUtgb ondersteunt al jaren de jaarlijkse “Isolatiedag” en deed hier meermaals aan mee door sprekers te leveren. Temeer deze dagen mede georganiseerd worden door deskundigen die deelnemen aan de vergaderingen van de BUtgb Gespecialiseerde Groepen, onder leiding van dr. ir. Peter Wouters, die tevens voorzitter is van de BCCA Gespecialiseerde Groep Afwerking van de BUtgb, waarin de isolatieproducten en -systemen behandeld worden. Bij deze gelegenheid gedenken we ook de voormalige Isolatieraad (CIR) voorzitter, dr. ir. Georges Timmermans, die decennia lang de Isolatiedagen heeft georganiseerd en tevens deelnam aan verscheidene commissies van de BUtgb, waaronder de Gespecialiseerde Groep Afwerking.

De BUtgb met én voor de sector

Dat de BUtgb betrokken is bij de Isolatiedag is geen verrassing. Veel thermische isolatieproducten worden immers gespecificeerd in technische goedkeuringen, ATG, afgeleverd door de BUtgb. De Technische Goedkeuring is een instrument dat de aanvaarding door de Belgische bouwsector van het product of systeem waarop de goedkeuring betrekking heeft, vergemakkelijkt, omdat de BUtgb de actoren in de bouwsector betrekt bij haar activiteiten. Directe betrokkenheid van de sector, georganiseerd door de Belgian Construction Certification Association (BCCA) voor thermische isolatieproducten, is essentieel, omdat de BUtgb hierdoor kan verzekeren dat na haar evaluatie een goedkeuring kan worden afgegeven die bevestigt dat het systeem waarin het product wordt gebruikt, geschikt is voor het beoogde gebruik, in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en geïnstalleerd mag worden in overeenstemming met de algemeen geldende Belgische stand van de techniek en zonder onnodige risico’s.

De heer Piet Vitse, Director Standards-Approvals-Product-System Certification bij Owens Corning, en mede-organisator van de 21ste Isolatiedag, bevestigde de blijvende relevantie van de technische goedkeuring in België: “De Belgische bouwsector wil profiteren van de Europese Green deal en Renovatiegolf en streeft naar energieneutrale gebouwen, wat de behoefte aan verbeterd ontwerp en installatie benadrukt. Daarom heeft de sector behoefte aan robuuste en innovatieve isolatiesystemen die geschikt zijn voor het beoogde doel, en die betrouwbare en duurzame prestaties leveren. Systemen die voldoen aan de regelgeving en de Belgische praktijkcodes en die aannemers zonder risico kunnen installeren. De BUtgb speelt een essentiële rol. Het zorgt voor eerlijke handel tussen concurrenten en wekt vertrouwen bij ontwerpers, architecten en aannemers. Als fabrikanten innoveren we en brengen we nieuwe systemen op de markt, maar, we hebben ook gebruikers nodig die ze vertrouwen, aanschaffen en installeren. Als een fabrikant vertrouwen heeft in z’n bedrijf en z’n product, dan laat hij ook onafhankelijke deskundigen bevestigen dat het product een kwaliteitsproduct is. Vanaf de oprichting is de BUtgb altijd een goedkeuringsinstantie geweest die zich inzet voor de samenleving. De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sector en zijn adviescommissie laat de sector toe om de strategie en de werking van de organisatie te beïnvloeden. Echt een organisatie van de sector, in het belang van de sector ”.

De directie van de BUtgb kan jullie niet ontmoeten op de conferentie, maar wenst Piet en de andere organisatoren van de 21ste Isolatiedag een geslaagd evenement en we nodigen de sector uit om massaal deel te nemen.

Meer informatie: https://www.ie-net.be/isolatiedag2021

Deze post delen

Meer te ontdekken

Nieuws

UEAtc Verklaring met betrekking tot de situatie in Oekraïne

Als pan-Europese organisatie, brengt UEAtc op louter vrijwillige basis technische beoordelingsinstanties samen ter ondersteuning van technische harmonisatie ten behoeve van de bouwsector.
UEAtc laat zien hoe volkeren en landen samenkomen om te werken aan vrede en welvaart, gericht op wederzijds begrip en tolerantie over de grenzen heen. In deze samenwerking wordt de UEAtc, verrijkt door de vele verschillende culturen, tradities en talen van het Europese continent…

Nieuws

Publicatie van het overzicht van recent afgeleverde Technische Goedkeuringen (ATG) en Europese Technische Beoordelingen (ETA)

De BUtgb levert jaarlijks 200 tot 300 Technische Goedkeuringen (ATG) en Europese Technische Beoordelingen (ETA) af.
Hun publicatie gebeurt automatisch in de databank, zodat gebruikers zo snel mogelijk kunnen profiteren van de nieuwe documenten via internet, maar hierdoor hebben gebruikers geen overzicht van recent uitgegeven documenten.
Inspelend op de behoeften van gebruikers van technische goedkeuringen, zal de BUtgb een overzicht van recent uitgegeven documenten uitgeven. Hierdoor kunnen gebruikers kennis maken met recente ontwikkelingen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar top

Vind wat u zoekt

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Vind wat u zoekt

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...