21ste Isolatiedag

De 21ste Isolatiedag wordt niet georganiseerd als een conferentie, maar als een reeks IEnet-webinars, georganiseerd op vier woensdagen, startend op 24 februari 2021 om 15.30 uur.

De BUtgb ondersteunt al jaren de jaarlijkse “Isolatiedag” en deed hier meermaals aan mee door sprekers te leveren. Temeer deze dagen mede georganiseerd worden door deskundigen die deelnemen aan de vergaderingen van de BUtgb Gespecialiseerde Groepen, onder leiding van dr. ir. Peter Wouters, die tevens voorzitter is van de BCCA Gespecialiseerde Groep Afwerking van de BUtgb, waarin de isolatieproducten en -systemen behandeld worden. Bij deze gelegenheid gedenken we ook de voormalige Isolatieraad (CIR) voorzitter, dr. ir. Georges Timmermans, die decennia lang de Isolatiedagen heeft georganiseerd en tevens deelnam aan verscheidene commissies van de BUtgb, waaronder de Gespecialiseerde Groep Afwerking.

De BUtgb met én voor de sector

Dat de BUtgb betrokken is bij de Isolatiedag is geen verrassing. Veel thermische isolatieproducten worden immers gespecificeerd in technische goedkeuringen, ATG, afgeleverd door de BUtgb. De Technische Goedkeuring is een instrument dat de aanvaarding door de Belgische bouwsector van het product of systeem waarop de goedkeuring betrekking heeft, vergemakkelijkt, omdat de BUtgb de actoren in de bouwsector betrekt bij haar activiteiten. Directe betrokkenheid van de sector, georganiseerd door de Belgian Construction Certification Association (BCCA) voor thermische isolatieproducten, is essentieel, omdat de BUtgb hierdoor kan verzekeren dat na haar evaluatie een goedkeuring kan worden afgegeven die bevestigt dat het systeem waarin het product wordt gebruikt, geschikt is voor het beoogde gebruik, in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor werken en geïnstalleerd mag worden in overeenstemming met de algemeen geldende Belgische stand van de techniek en zonder onnodige risico’s.

De heer Piet Vitse, Director Standards-Approvals-Product-System Certification bij Owens Corning, en mede-organisator van de 21ste Isolatiedag, bevestigde de blijvende relevantie van de technische goedkeuring in België: “De Belgische bouwsector wil profiteren van de Europese Green deal en Renovatiegolf en streeft naar energieneutrale gebouwen, wat de behoefte aan verbeterd ontwerp en installatie benadrukt. Daarom heeft de sector behoefte aan robuuste en innovatieve isolatiesystemen die geschikt zijn voor het beoogde doel, en die betrouwbare en duurzame prestaties leveren. Systemen die voldoen aan de regelgeving en de Belgische praktijkcodes en die aannemers zonder risico kunnen installeren. De BUtgb speelt een essentiële rol. Het zorgt voor eerlijke handel tussen concurrenten en wekt vertrouwen bij ontwerpers, architecten en aannemers. Als fabrikanten innoveren we en brengen we nieuwe systemen op de markt, maar, we hebben ook gebruikers nodig die ze vertrouwen, aanschaffen en installeren. Als een fabrikant vertrouwen heeft in z’n bedrijf en z’n product, dan laat hij ook onafhankelijke deskundigen bevestigen dat het product een kwaliteitsproduct is. Vanaf de oprichting is de BUtgb altijd een goedkeuringsinstantie geweest die zich inzet voor de samenleving. De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sector en zijn adviescommissie laat de sector toe om de strategie en de werking van de organisatie te beïnvloeden. Echt een organisatie van de sector, in het belang van de sector ”.

De directie van de BUtgb kan jullie niet ontmoeten op de conferentie, maar wenst Piet en de andere organisatoren van de 21ste Isolatiedag een geslaagd evenement en we nodigen de sector uit om massaal deel te nemen.

Meer informatie: https://www.ie-net.be/isolatiedag2021

Deze post delen

Meer te ontdekken

Nieuws

Publicatie van goedkeuringsteksten voor funderingspalen

Er werd een nieuw schema gelanceerd voor de technische goedkeuring van funderingspalen met certificatie. Hiertoe is een samenwerking opgezet tussen de goedkeuringsoperatoren SECO en Buildwise, de certificatieoperator BCCA en onafhankelijke deskundigen op het gebied van funderingspalen. De ontwikkeling van dit schema werd op verzoek van de sector zelf in gang gezet.

Nieuws

Aanpassing van het reglement m.b.t. het gebruik en het toezicht op het ATG-beeldmerk

Hergebruik in de bouwsector zal steeds belangrijker worden. Voor handelsmerken op hergebruikte bouwproducten geldt het principe van “Trademark exhaustion”, d.w.z. de verkoop van gebruikte goederen is toegestaan en de bestaande handelsmerken moeten niet worden gewijzigd of verwijderd wanneer het product na het eerste gebruik opnieuw te koop wordt aangeboden.
Om de belangen van de rechtmatige gebruikers van het ATG-beeldmerk, d.w.z. de houders van technische goedkeuringen, te beschermen, heeft de raad van bestuur van de BUtgb verduidelijkt dat het ATG-beeldmerk niet mag worden gebruikt door entiteiten die hergebruikte producten op de markt brengen waarvoor een technische goedkeuring werd afgeleverd vóór het eerste gebruik van de producten.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll naar boven

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Feedback & Support

Vind wat u zoekt

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Feedback & Steun

Report a bug

Een bug melden

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Feature Request

Feature Aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.