Bevestigingen (wederzijdse erkenning)

Niet alleen in België, maar in de meeste landen worden technische goedkeuringsschema’s georganiseerd.

Er bestaan ​​technische goedkeuringsschema’s om de geschiktheid voor gebruik van unieke, innovatieve en complexe producten, kits en systemen en producten en kits en systemen te onderzoeken en te bevestigen die geïnstalleerd, uitgevoerd, ingebouwd of geassembleerd worden d.m.v. technieken die als ongebruikelijk worden beschouwd, d.w.z. die afwijken van de goede praktijkregels, rekening houdend met hun beoogde gebruik. Goede praktijkregels, zoals de Technische Voorlichtingsnota’s uitgegeven door het WTCB in België, kunnen in verschillende landen een verschillend statuut en vorm hebben (normen, leidraden, …) en hun inhoud komt zelden overeen.

Omdat deze producten en/of technieken afwijken van traditionele producten en kits, is hun gebruik in bouwsystemen doorgaans niet gedocumenteerd. Daarom bevatten technische goedkeuringen niet alleen technische informatie over het product of de kit, maar doorgaans ook informatie over het systeem waarin deze worden gebruikt.

Technische goedkeuringen worden in andere landen ook wel ‘Approval certificate’, ‘Avis technique’, ’Attest met productcertificaat’ of ‘Zülassung’ genoemd.

Gezien de verschillende regelgeving, tradities, gebruiken, klimaat, geologie, enz. en de verschillende verwachtingen van gebruikers met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, comfort en gebruik van bouwwerken in verschillende landen, zijn de producten, kits en systemen die behandeld worden in technische goedkeuringen, de criteria die van toepassing zijn en de betrouwbaarheid die wordt geboden via de technische goedkeuringsprocessen anders.
Vanwege de verschillende opleidingen, competenties, verantwoordelijkheden, verzekeringen en aansprakelijkheidsregels in de verschillende Europese landen voor bouwactoren, verschilt ook de inhoud van de informatie in technische goedkeuringen.
Bijgevolg kunnen technische goedkeuringsschema’s in verschillende landen in de praktijk verschillend functioneren.

Dit maakt meteen duidelijk waarom het voor fabrikanten over het algemeen niet mogelijk is om goedkeuringen en certificaten te gebruiken in een ander land dan waarvoor ze bestemd zijn, hoewel (sommige van) de methoden die worden gebruikt om het product of systeem te evalueren identiek of vergelijkbaar zijn.

Veel producten worden echter in meerdere landen op de markt gebracht en fabrikanten zijn vaak geïnteresseerd in het verkrijgen van goedkeuringen of productcertificaten in meerdere landen. Om inspanningen en kosten te beperken, kunnen fabrikanten geïnteresseerd zijn in een goedkeuringsinstantie die contact opneemt met andere goedkeuringsinstanties om te zien of en hoe samenwerking tot stand kan komen.

Vanwege de verschillen is het afleveren van een technische goedkeuring door een goedkeuringsinstantie, louter op basis van een reeds bestaand technisch dossier en goedkeuring of certificaat (wat vaak ‘bevestiging’ of ‘wederzijdse erkenning’ wordt genoemd), in de meeste gevallen – zo niet alle – gevallen niet mogelijk, maar aanvaarding van (een deel van) het reeds samen gestelde technische dossier of het gelijktijdig ontwikkelen van een evaluatieplan behoren zeker tot de mogelijkheden.

Dit is een van de redenen waarom de BUtgb lid is van zowel UEAtc als WFTAO.
Indien fabrikanten geïnteresseerd zijn om te profiteren van het netwerk van goedkeuringsinstanties waartoe BUtgb behoort, nodigen wij u uit om contact op te nemen met het BUtgb-secretariaat.

Scroll naar top

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Vind wat u zoekt

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...