Misbruik van het ATG-merk

Houders van een technische goedkeuring onderwerpen hun producten en systemen aan een goedkeurings- en certificatieproces, omdat ze de Belgische bouwsector willen informeren dat het product of systeem waarin het product wordt gebruikt, geschikt is voor het beoogde gebruik, in overeenstemming is met de Belgische wetgeving voor bouwwerken en kunnen worden geïnstalleerd, ingebouwd, uitgevoerd of geassembleerd in overeenstemming met de algemeen toepasselijke Belgische stand van de techniek en zonder onnodige risico’s.
Bovendien staan ze ​​een onafhankelijke derde toe om hun producten te certificeren, waarbij ze ervoor zorgen dat het product gespecificeerd in de technische goedkeuringstekst overeenkomt met het product dat op de Belgische markt wordt gebracht.

Bijgevolg mogen houders van technische goedkeuring het ATG-merk gebruiken op hun producten, op een etiket dat aan het product is bevestigd, op de verpakking van het product of op een handelsdocument dat het product bij aflevering vergezelt. Het gebruik van dit merk moet voldoen aan de regels die zijn uiteengezet in het reglement m.b.t. het gebruik en het toezicht op het ATG-merk.

Het ATG-merk is beschermd en de BUtgb en haar operatoren houden toezicht op de markt om misbruik van het ATG-merk tegen te gaan. Het is tenslotte nodig om ervoor te zorgen dat de investering van technische goedkeuringshouders wordt beloond. We zijn vastbesloten om juridische stappen te ondernemen tegen personen of organisaties die het ATG-merk misbruiken.

Als u vermeend misbruik van het ATG-merk wilt melden, hebben we de volgende informatie nodig:

  • In welke context bent u zich bewust geworden van het misbruik dat u wenst te melden (website, product ter plaatse, product bij een distributeur,…)
  • Type product, de productnaam, productreferentienummer, etc.
  • Welk bewijs heeft u om uw claim te ondersteunen? (dit moet worden bijgevoegd bij het e-mailbericht of de brief die naar de BUtgb wordt gestuurd, bv. foto, printscherm website, productgegevensblad, …).
Scroll naar top

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Vind wat u zoekt

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...