Het aanvragen van een Europese Technische
Beoordeling (ETA)

Procedure

Indien u een actor bent in de bouwsector en u wenst het proces op te starten met het oog op het bekomen van een Europese technische beoordeling, dan wordt u sterk aangeraden om kennis te nemen van de volgende punten om de procedure te optimaliseren m.b.t. kosten en het vermijden van vertragingen.

De Europese Technische Beoordeling, ETB, is een wettelijk instrument in het leven geroepen door de Europese Bouwproductenverordening (Verordening (EU) nr. 305/2011). Het is een alternatieve weg voor fabrikanten om het recht te verkrijgen om een prestatieverklaring op te stellen en ter beschikking te stellen, hetgeen de fabrikant toelaat om de CE-markering aan te brengen op zijn product. Indien voorzien van de CE-markering mag het product verspreid worden op de interne markt van de Europese Unie. Kortom, de Europese Technische Beoordeling verleent toegang tot de Europese markt. Eens een Europese Technische Beoordeling, ETA, werd afgeleverd, moet de fabrikant aantonen dat de producten die in de handel worden gebracht, overeenkomen met de ETA. Hoe dit moet gebeuren, hangt af van het op het product toepasselijke conformiteitsbeoordelingssysteem. Het kan gaan om een zelfcontrole, maar ook om een certificering door een aangemelde instantie.

Een Europese Technische Beoordeling, ETA, kan enkel worden aangevraagd indien het product (nog) niet onder een Europese geharmoniseerde norm valt. Europese Technische Beoordelingen, ETA, betreffen producten die afwijken van de werkingssfeer van de Europese geharmoniseerde normen.

Het aanvragen van een ETA is een vrijwillig initiatief van de aanvrager. Er is geen enkele wettelijke bepaling die voorschrijft dat een product het voorwerp moet uitmaken van een Europese Technische Beoordeling, ETA.

Reglement

Door de verschillende documenten die het proces voor het verkrijgen en behouden van een technische goedkeuring regelen zorgvuldig te lezen, kan de aanvrager begrijpen hoe het proces verloopt.

De taken en verantwoordelijkheden, alsook de samenstelling en werking van de structuren van de BUtgb zijn terug te vinden in de Statuten van de organisatie en in het Huishoudelijk Reglement (deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Frans en Nederlands).

Praktische modaliteiten over aanvragen voor Europese Technische Beoordelingen in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, inclusief kosten, zijn te vinden in het ETA-reglement.

Indienen van een aanvraag

Een aanvraag moet worden ingediend met behulp van het desbetreffende formulier naar behoren ingevuld en vergezeld van de gevraagde documenten (bv. het technisch dossier) Dit formulier moet worden ingediend opinfo@butgb-ubatc.be. Meer informatie over het technisch dossier is te vinden in het ETA-reglement.Om uw aanvraag als ontvankelijk te beschouwen, moet de inhoud van het technische dossier volledig zijn.

Scroll naar top

Find what you are
looking for

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

This simple search module allows you to find any information on the site, such as ATG, ETA or content in the pages of the site... All you have to do is enter a keyword, an ATG/ETA reference, a product name, a manufacturer or the domain of application...

Vind wat u zoekt

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...

Met deze eenvoudige zoekmodule kunt alle informatie op de site vinden, hetzij een ATG, een ETA of inhoud op de pagina's van de site... U hoeft slechts een trefwoord, een ATG/ETA-referentie, een productnaam, een fabrikant of een toepassingsgebied in te voeren...